Disse reglene gjelder for både Minecraft serveren og Discord. Om du har spørsmål eller lurer på noe angående reglene kan du ta kontakt med en medarbeider inne på serveren eller på Discord.

Reglene for serveren er som følger:

 • Du skal respektere andre spillere og medarbeidere. 

 • Det er ikke lov å ødelegge andre sine bygg eller stjele fra folk sine kister.
 • Ikke drep eller angrip andre spillere uten å avtale slåsskamp først.
 • Ikke ødelegg verden med TNT, lava, vann eller annet som gjør området stygt. Det kommer andre etter deg!
 • Det er ikke lov å fange andre spillere, eller lage feller hvor folk dør eller ikke kan komme seg ut selv.

 • Vi godtar ikke bruk av hacks eller andre former for juks. Dette betyr også at man ikke skal misbruke feil ellers bugs i Minecraft eller plugins til å få en fordel du ellers ikke ville hatt. Juksere blir utestengt fra serveren på ubestemt tid. 

 • Ikke lag ting som skaper lagg på serveren, som for eksempel mob-farms med vann som skrus av og på.
 • Bare norsk og engelsk er tillatt i chat, alle liker å forstå hva som blir skrevet.

 • Ingen reklamering for andre servere eller spamming i chat.

Dersom du fant en bug eller en feil, vennligst si ifra til en medarbeider.


Rules in english

 • Respect others and staff.
 • Griefing and raids are not allowed. 
 • PvP is not allowed without agreement with the other player.
 • No world grief with TNT, lava, water or other things that make the map ugly.
 • Player-traps are not allowed. Do not kill another player for personal gain.
 • No hacking or cheating. This includes abusing bugs in Minecraft or plugins to get an advantage you otherwise would not have.
 • Don’t build stuff that can make the server lag.
 • Only English and Norwegian is allowed in chat.
 • No advertising or spam.

Did you find a bug or mistake? Please let a staff know.