Slikk oppretter du en butikk:

 Det koster 10$ å opprette en butikk! Du får tilbake disse pengene dersom du fjerner butikken.

 Du trenger en kiste og gjenstanden du vil selge/kjøpe.

Hvordan opprette en butikk hvor man selger gjenstander?

  • Start med å plassere kisten der du vil ha butikken din.
  • Hold så det du vil selge i hånden, hold sneak(shift) og slå kisten.
  • Så skriver du hvor mye du vil selge EN for i chat. 
    • Du må kun skrive “5” ikke “5$” for at butikken skal fungere. Du kan selge ting for 1.5 dersom du bruker punktum.
  • For å endre på butikken eller fjerne den, høyreklikk på skiltet til butikken.

Hvordan opprette en butikk hvor jeg kjøper av andre?

  • Opprett en butikk som vist over.
  • Skriv så /qs buy

Hvordan kjøper man fra en butikk:

  • Slå på skiltet til butikken du vil kjøpe av.
  • Skriv antall du vil kjøpe i chat. F.eks “5”